Jamie Carragher tiếc cho cầu thủ đã đến M.U quá sớm