Inter Milan xúc tiến trói chân mục tiêu của MU, Real