Indonesia hợp tác với Hà Lan, Hồng Duy sắp đám cưới