Indonesia cười mỉm khi Australia suýt thua trong trận đấu đá hơn người