Huyền thoại quyền anh tự hào khoe có số điện thoại của Ronaldo