Huyền thoại M.U khiến đồng đội khiếp sợ trên sân tập