Huyền thoại Liverpool: 'M.U may mắn khi vào top 4'