Huyền thoại Liverpool: “Evans nên chơi ở Championship”