Huyền thoại Chelsea chỉ trích vợ Silva sau phát ngôn thiếu suy nghĩ