Hủy diệt Hàn Quốc, Mexico đại chiến Brazil tại bán kết