Hudson-Odoi dùng tính từ cực lạ để nói về chiến thắng của Chelsea