Hơn người từ sớm, Bayer Leverkusen dễ dàng đánh bại Wolfsburg