Hơn 4 năm qua, Man United sở hữu một "báu vật" châu Âu thèm khát