Hoàng Vũ Samson phản pháo, sẵn sàng kiện ngược lại Thanh Hóa