Hoàng Đức trở lại, Việt Nam vẫn gặp dớp đen trước Indonesia