Hòa thất vọng, điểm sáng hiếm hoi của Chelsea lên tiếng