Hòa Man City, Saliba chỉ ra đội bóng hay nhất thế giới