Hòa Bournemouth, chuyên gia nêu tên cầu thủ M.U bị đối xử bất công