"Họ đã chi 400 triệu bảng, nhưng chẳng có sự cải thiện nào cả"