HLV U22 Indonesia: Chính Thái Lan khơi mào cho cuộc ẩu đả