HLV tuyển Bồ Đào Nha: Không cần dạy chuyên môn cho Ronaldo