HLV Troussier xuất hiện trong ngày U23 Indonesia vỡ mộng Olympic