HLV Troussier: "Dư luận Việt Nam chỉ muốn các màn tỏa sáng cá nhân"