HLV Troussier dự khán, Viettel FC thắng 6-0 ở Cúp Quốc gia