HLV Tottenham: “Đó là trải nghiệm tệ nhất sự nghiệp”