HLV Thái Lan từ chức; Nguyễn Filip nói điều tệ hại tại Việt Nam