HLV Shin vắng mặt khi U20 Indonesia bị gạt khỏi World Cup