HLV Potter nhanh chóng đàm phán tái xuất bến đỗ mới