HLV Troussier chốt danh sách đấu Indonesia: Công Phượng bị loại