HLV Mauro Jeronimo: "Đến Bernardo Silva còn sút hỏng phạt đền"