HLV Mai Đức Chung: Phong độ toàn đội chưa đạt mức tốt nhất