HLV Mai Đức Chung lên tiếng việc “gạch tên” Thùy Trang