HLV Mai Đức Chung cảm ơn ĐT nữ Việt Nam ở trận đấu chia tay