HLV Lê Huỳnh Đức bênh vực sai lầm khó tin của Nguyễn Filip