HLV Kim Sang-sik xem đội bóng của thầy Park, Mai Đức chung nói thật