"HLV Kim Sang-sik đã nhìn ra được bộ khung cho ĐT Việt Nam"