HLV Hải Phòng nêu tên địch thủ tiềm năng tại AFC Cup