HLV Gong Oh-kyun chia tay U23 Việt Nam; Hoàng Đức, Văn Hậu gặp vấn đề