HLV ĐT Iraq: Tôi không mong chờ sẽ có 90 phút dễ dàng