HLV CLB Hà Nội thắc mắc việc Văn Quyết không được lên tuyển