HLV Akira Ijiri: Các cầu thủ phải không ngừng theo đuổi ước mơ