Hislop: Arteta nên dùng Trossard đấu Man City, loại 1 'họng pháo'