Here we go! Kante có bến đỗ mới, lương 100 triệu/mùa