"Hãy để Ramsdale ra đi và trở thành số 1 ở nơi khác"