Havertz hỏng penalty trong ngày Đức dạo chơi trước Peru