Khen ngợi HLV mới, Harry Kane hứa hẹn một điều với Spurs