Hành quân đến Napoli, Southgate hoài niệm về Maradona