Hành động đẳng cấp với Salah, Liverpool có thể tự tạo rắc rối