Hành động của các cổ động viên là sự phản bội đối với Postecoglou