Bernardo Silva đã có những chia sẻ về người đồng đội trẻ tuổi của mình